Dit is onze werkwijze


Wake up call

Werken aan een oplossing kan pas als iedereen weet én voelt: “We hebben met z’n allen echt een probleem, en ook ik heb er last van.”

 

Daarom onderzoeken we met elkaar:

- Hoe (on)veilig voelt iemand zich in het veranderproces? Vaak zijn er zorgen over behoud van baan en positie. Of zijn mensen bang dat ze niet mee kunnen komen.

 

- Welke bezwaren m.b.t. het verandertraject zijn er? Mensen hebben er soms geen zin in, zien het nut er niet van in, etc.

 

- Wat is (on)gewenst gedrag binnen onze organisatie in het licht van onze visie en waarden?

 

Resultaat

 • Er is meer vertrouwen en openheid. 
 • Mensen zijn uit hun geijkte denkcirkels, uit hun vastgeroeste overtuigingen, uit hun groef gehaald. 
 • Oude overtuigingen zijn verdwenen. Er is ruimte om er nieuwe voor in de plaats te zetten. 
 • Er is bereidheid tot veranderen en samenwerken.


Leiders eerst

In het ideale geval trainen we bij cultuur- en gedragsverandering leiders op bestuurs- en directieniveau als eerste. 

 

Want als jij als directeur niet verandert: Hoe kun je dan verwachten dat de managers onder jou wel veranderen? En als de managers onder jou gewoon doorgaan op de oude voet, hoe verwacht je dan dat de laag daaronder de dingen anders gaat doen? 

 

Uiteindelijk sijpelt (gebrek aan) voorbeeldgedrag altijd door op medewerkersniveau. Daar waar je de verandering zo hard nodig hebt.

 

Daarom gaat in onze trajecten het topmanagement van een organisatie als eerste aan de bak.

Resultaat

 • Alle leiders hanteren dezelfde uitgangspunten over leiderschap. 
 • De managementlagen snappen elkaar, en leggen verbinding. 
 • Managers worden leiders die medewerkers helpen om door alle verandering heen te gaan. 
 • Uren werken aan statusupdates, rapportages en excelspreadsheets maakt plaats voor gesprekken op de werkvloer, luisteren naar medewerkers, en hen faciliteren om hun werk te kunnen doen.


Bouw een team

Als de leiders zich bewust zijn van hun rol, kunnen zij het team helpen groeien naar een zeer goed presterend team. 

Teams krijgen samen met hun manager inzicht in de sterktes en zwaktes van hun performance. Ze stellen samen normen vast voor onderlinge samenwerking, gewenst gedrag, en ongewenst gedrag. Ook is afgesproken hoe je elkaar hierop aanspreekt.

 

Resultaat

 • Je teams kunnen beter en sneller besluiten nemen met meer draagvlak. 
 • Teams weten hoe ze problemen oplossen.
 • Jij en je team(s) haken de juiste stakeholders aan bij besluitvorming en uitvoering.
 • Teams en mensen gooien problemen niet langer over de schutting, maar lossen het op.


EHBI

Eerst Hulp Bij Implementatie

Bij de meeste verandertrajecten gaat het hier mis. De trainingen zijn gegeven, de wil om te veranderen is er, maar in de praktijk blijkt het toch lastiger om nieuw gedrag en inzichten toe te passen. Daarom coachen en begeleiden wij jou en je teams letterlijk op de werkvloer.

 

We zijn bij teamoverleggen en sturen direct bij waar nodig, fungeren als mediator bij conflicten tussen teams of personen, of hebben feedback-gesprekken met de teams: hoe gaat het nu, waar loop je tegenaan? 

 

Resultaat

 • Teams leren het afgesproken en gewenste gedrag blijvend toe te passen in alle facetten van besluitvorming, samenwerking en uitvoering. 
 • Je voelt je door onze feedback zekerder in je rol als leider .
 • Lastige situaties met je team doorbreek je, omdat we als intermediair de smeerolie in een gesprek of vergadering zijn.

ZO was onze werkwijze en aanpak bij Rob, Ingeborg, Guus en Chris

Lees hoe TripleWin verschillende organisaties, teams en leidinggevenden heeft aangepakt en welk stappen er genomen zijn. Onze klanten Rob, Ingeborg, Guus en Chris vertellen hoe zij de aanpak en werkwijze van TripleWin ervaren hebben. Wat hebben zij eraan gehad, wat heeft het opgeleverd en hoe was de ervaring met TripleWin.

Rob Klifman

Directeur Bouwmaat 

Ingeborg Nijs

HR manager Goudse Verzekeringen

Guus Wijfjes

Verpleegkundig afdelingshoofd

Chris de Bruin

Vestigingsmanager Bouwmaat