· 

“Familie en vis hou je drie dagen fris!”

Hoe fris zijn uw relaties in uw team en op welke wijze hou je deze fris?

 

In mijn vorige artikel heb ik aangegeven dat “De leiders en medewerkers dienen de vaardigheden te hebben om zelfsturende teams te kunnen worden”. En die opmerking is natuurlijk erg snel geschreven alleen welke vaardigheden zijn dat en welke organisaties trainen op die vaardigheden?

 

TripleWin betekent dat de klant wint, de organisatie wint en het individu wint en dat impliceert dat in alle situaties gezocht kan worden naar de win voor allen. Hetgeen betekent dat de uitgangspositie van de vaardigheden is een gezamenlijke win te zoeken en te vinden.

 

In de huidige teams, scrum/agile/project/global/virtuele/werk teams spelen na verloop van tijd dezelfde problematieken en de teams die het verschil maken zijn de individuele leden en leiders die weten wat er speelt, dit herkennen en weten op te lossen!

Wat is nu de essentie van de uitdrukking “Familie en vis hou je drie dagen fris!”

 

Wanneer mensen bij elkaar zijn, samenwerken, samen leven, samen iets doen dan ontstaan daar altijd na enige tijd (3 dagen) irritaties en ergernissen. Die kunnen over doelen gaan, over ego’s, over niet nakomen van afspraken, over niet goed luisteren, over niet begrijpen van elkaar, over verschillende prioriteiten, over e-mails die verkeerd gelezen worden en over vele andere zaken groot of klein. 

 

Nu weten we dat die irritaties en ergernissen altijd ontstaan en nu is het de kunst deze boven tafel te krijgen, bespreekbaar te maken en op te lossen door nieuwe afspraken te maken en deze ook weer te evalueren.

De vaardigheden die hiervoor nodig zijn om het TripleWin op te lossen zijn: 

Bespreekbaar maken van conflicten (irritaties en ergernissen).

Deze bespreken en oplossen op een TripleWin wijze, effectief, efficiënt en rekening houdend met emoties en gevoelens.

Nieuwe afspraken maken met elkaar door goed te luisteren, vragen te stellen en te luisteren naar wat mensen niet zeggen maar wel bedoelen.

 

Dat betekent ook dat de overleggen zeer effectief en efficiënt en gedisciplineerd moeten worden uitgevoerd en dat de besluitvorming zeer duidelijk is gedefinieerd. Elkaar aanspreken op het nakomen en niet nakomen van de afspraken door feedback en feedforward te geven. De afspraken evalueren en opnieuw bestendigen of aanpassen.

Verantwoordelijkheid nemen en geven en samen de consequenties nemen van die verantwoordelijkheden zijn essentiële componenten in dit geheel.

 

Bij al die vaardigheden speelt de persoonlijke stijl ook een rol, introvert versus extravert, open versus gesloten, actie gericht of afwachtend, bedachtzaam of overhaast, en vul de lijst maar aan. De MBTI,  DISC, LSI en vele andere tools geven hier inzicht in de verschillen. Ook hier geldt dat we rekening houden met de verschillen en de verschillen respecteren. Dat betekent niet dat we alles hoeven te accepteren.

 

Een allerbelangrijkste voorwaarde, het fundament, is dat er bereidheid is deze vaardigheden toe te willen passen. Die bereidheid hangt af van 4 verschillende factoren (fundament):

1.     Weten de deelnemers wat de doelen zijn van het team!

2.     Zijn de deelnemers gemotiveerd en betrokken!

3.     Is er vertrouwen in de organisatie, de leiders en collega’s!

4.     Hebben de deelnemers de vaardigheden om hun werk te kunnen doen!

 

Ook in het bovenstaande fundament hebben leiders een grote rol. Door alle veranderingen en doordat deze niet op de juiste wijze worden begeleid ontbreekt het bij vele medewerkers aan motivatie, vertrouwen en gebrek aan het waarom van zaken. Daardoor zal de bereidheid om conflicten op te lossen en/of te verminderen dalen. Het resultaat daarvan is dat de medewerkers zich meer gaan verstoppen, meer alles via de mail willen oplossen, er meer gepest, minder begrip, snellere veroordelingen en conclusies worden gemaakt, meer roddel en praten over elkaar.

 

Al met al geen gemakkelijke opgave in deze hectische tijd. Mijn ervaring is wel dat wanneer organisaties hier aandacht aan besteden er veel minder “ gedoe”  is. Zij werken veel efficiënter en effectiever doordat  de leden van de teams hun energie niet op de irritaties onderling gericht hebben maar zich vooral bezig houden met hun klanten/patiënten of gasten. Als u dit nu gelezen heeft bedenk dan eens, hoe vaak traint u uw medewerkers op deze vaardigheden? Überhaupt er over nagedacht om dat te doen? En de vraag moet niet zijn wat dat kost, bedenk eens wat dat oplevert!